mail facebook   atj.lingwista

ATJ Lingwista EduATJ Lingwista JuniorATJ Lingwista HolidayATJ Lingwista Sport & Incentive

Aktualnie znajdujesz się na: Strona główna
Dzisiaj jest Niedziela, 18 marca 2018

Regulamin

I.  Warunki ogólne
1. Właścicielem serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach serwisu lingwista.com.pl jest Agencja Turystyki Językowej Lingwista, ul. Nowolipki 27, 01-010 Warszawa, zwany dalej "Lingwista"
2. Serwis umożliwia dokonywanie rezerwacji i zakup imprez turystycznych i edukacyjnych poprzez udostępnienie systemu rezerwacji internetowej
3. Założenie rezerwacji lub zakup wycieczki może nastąpić również telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie serwisu lub droga mailową.
4. Prezentowane na stronach internetowych www.lingwista.com.pl informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
5. Korzystający z serwisu przyjmuje do wiadomości, że system udostępniony w serwisie nie jest całkowicie online, a założenie wstępnej rezerwacji nie jest równoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem imprezy.

II. Zasady dokonywania zakupu
1. Korzystający z serwisu akceptują warunki określone w niniejszym regulaminie i ponoszą odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z serwisu.
2. Korzystanie z serwisu możliwe jest tylko w swoim imieniu. Jeśli czynią to Państwo w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiadają Państwo ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność
3. Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Dokonanie rezerwacji i zakupu oferty turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa organizatora oferty turystycznej oraz zapisów niniejszego regulaminu. Jednocześnie zobowiązują się Państwo do zapoznania się z "Najczęściej Zadawanymi Pytaniami" udostępnionymi na stronie www.lingwista.com.pl oraz akceptują Państwo Politykę Prywatności serwisu.
5. Dane osoby, na którą rezerwacja jest założona, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej. W przypadku niezrealizowania świadczeń wykupionych z powodu niezgodności danych osobowych zawartych w złożonej rezerwacji z danymi znajdującymi się w paszporcie lub dowodzie osobistym wszelkie koszty odwołania lub zmiany rezerwacji części lub całości świadczeń ponosi zamawiający.
6. W chwili dokonania rezerwacji imprezy powinni Państwo posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje.

III. Rezerwacja
1. Korzystający z serwisu przyjmuje do wiadomości że wysłanie formularza rezerwacyjnego nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług
2. Po otrzymaniu od Użytkownika chęci zawarcia umowy Lingwista sprawdzi dostępność miejsc w danej szkole językowej, rodzaju wybranego zakwaterowania oraz transportu i świadczeń dodatkowych. Po potwierdzeniu dostępności miejsc Lingwista przesle użytkownikowi umowę-zgłoszenie wraz z Warunkami umowy.
3. Użytkownik ma obowiązek podpisać umowę-zgłoszenie i odesłać ją do biura Lingwista w przewidzianym umową trybie oraz dokonać wpłaty zaliczki/całości płatności na konto wskazane na umowie. Niedopełnienie jakiegokolwiek z tych kroków skutkować będzie anulacją rezerwacji wstępnej.
4. Po otrzymaniu podpisanej umowy oraz kwoty zaliczki/całej kwoty Lingwista potwierdzi rezerwację.

IV. Cena imprezy
1. Cena zakupionej imprezy obejmuje wszystkie składniki zawarte w jej opisie
2. Organizator może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszeniu lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wycieczki w sytuacjach przewidzianych w warunkach uczestnictwa
5. Finalna cena zakupu imprezy nie jest gwarantowana przez w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji wstępnej.
6. Lingwista zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Państwa i pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Państwa oferty

V. Anulacja imprezy
1. Klient ma prawo anulować udział w imprezie. Dokonanie anulacji rezerwacji dopuszczalne jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia anulowania rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres email lingwista(@)lingwista.org.pl lub drogą pocztową.
2. Lingwista ma prawo naliczyć kary umowne zgodne z warunkami umowy. O wysokości potrąceń od dokonanych wpłat Klient zostanie poinformowany droga mailową. Jeśli kwota wpłaconej zaliczki będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów anulacyjnych Klient zostanie poinformowany, w jaki sposób i w jakim terminie należy uiścić wymaganą kwotę.
3. Lingwista ma prawo anulować imprezę, zgodnie z warunkami umowy i ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

VI. Postanowienia końcowe
1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu należy składać w formie pisemnej na adres firmy ATJ Lingwista, ul.Nowolipki 27, 01-010 Warszawa
2. Reklamacje dotyczące zrealizowanej oferty należy składać na adres Organizatora podany w dokumentach rezerwacyjnych.
3. Lingwista nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych w serwisie ogłoszeń ani nie odpowiada w żaden sposób za treść, dostępność treści stron do których prowadzą odnośniki (linki) umieszczone w serwisie.
4. Lingwista nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
5. Lingwista zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowanych koniecznością, bieżącej obsługi i konserwacji oprogramowania i serwera.
6. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.
7. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji w Serwisie.
8. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Warszawa, 01.06.2012
tel. +48 22 636 76 56
tel. +48 22 629 09 08


ul. Pruszkowska 6A
02-118 Warszawa
Zobacz nas na mapie

Biuro czynne:
pn.-pt. 9:00-18:00
sob. 10:00-14:00

Skype chat, instant message

Skype chat, instant message

Skype chat, instant message

Skype chat, instant message

 Państwo:

 Miasto:

 Profil wyjazdu:

 Rodzaj zakwaterowania:

Co mogę zrobić dalej?
Nie wiesz co dalej? Odwiedź nasze strony informacyjne lub zadzwoń już teraz do naszych konsultantów! Jesteśmy do Waszej dyspozycji pod numerem 022 6367656. Zadzwoń i dowiedz się, jakie niespodzianki i zniżki przygotowaliśmy dla naszych Klientów! Polub nas na Facebooku, żeby codziennie dostawać świeżą dawkę ciekawostek, konkursów i informacji o najlepszych i najtańszych ofertach!
U nas rezerwacji możesz dokonać w każdej chwili!
Zadaj pytanie on-line

Zapisz się do naszego newslettera - bądź na bieżąco z naszymi aktualnymi ofertami i promocjami! 

* pole wymagane
Jestem zainteresowany(a) następującymi ofertami:

Obozy młodzieżowe | Zimowiska | Obozy językowe | Obozy językowe Anglia | Obozy językowe Cypr | Obozy językowe Malta | Kursy językowe za granicą |
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.
-->